• Ondergetekende verklaart dat de Borderrunorganisatie noch de bij de deze organisatie betrokkenen, op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook, hoe dan ook ontstaan en door wie dan ook veroorzaakt, toegebracht aan ondergetekende dan wel aan zijn of haar auto, duopassagier dan wel andere passagiers of voor schade die ondergetekende toebrengt aan derden, Borderrun organisatie en de bij de organisatie betrokkenen in dit verband te vrijwaren tegen claims van derden.

• Deelnemers moeten kunnen aantonen dat het deelnemende voertuig apk gekeurd en voldoende verzekerd is. De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en een geldig paspoort en of Europese vorm van legitimatie.

• De organisatie van de Borderrun is op geen enkele manier aansprakelijk voor tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden.

• Het onderweg oppikken van overige deelnemers die niet zijn ingeschreven is niet toegestaan.

• De Borderrun is geen race. Het is de eigen verantwoordelijkheid van alle deelnemers om zich te houden aan de wettelijk geldende regels in de betreffende landen die worden bezocht tijdens het evenement, de organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke overtreding dan ook.

• De organisatie heeft het recht een inschrijving, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.

• Het is ten strengste verboden om alcoholische dranken en/of drugs te nuttigen in de auto, dit geldt voor alle teamleden, ook de mensen die niet rijden.

• Drugsbezit gedurende de Borderrun is verboden, evenals het verkopen en of verhandelen hiervan.

• Bij overtreding van een van bovenstaande regels vindt per direct diskwalificatie plaats. Deelname is vanaf dan uitgesloten.


• Indien de organisatie door onvoorziene omstandigheden is genoodzaakt het evenement voor aanvang te annuleren, wordt het inschrijfgeld gerestitueerd, onder inhouding van € 25,- administratiekosten.

• Indien de deelnemer binnen 14 werkdagen voor het evenement wenst te annuleren word geen teruggaaf gedaan. Uw plaats is al gereserveerd.
Indien u de bestelling wilt annuleren kan dit kosteloos tot 14 dagen voor het evenement.
14 tot 7 dagen voor het evenement kunt u het volledige bedrag terug krijgen mits wij uw plaats kunnen opvullen. Indien dit niet lukt houden wij 20 euro per persoon in voor de organisatiekosten waarvoor wij al kosten hebben gemaakt.
Vanaf 7 dagen voor het evenement staat uw reservering op alle locaties vast, indien u zelf voor een vervangende deelnemer kunt zorgen krijgt u alsnog uw inschrijfgeld terug. Indien wij geen reservelijst meer hebben en u de inschrijving toch wilt annuleren voor ongegronde redenen zijn wij genoodzaakt 50% van de totale inschrijving in te houden.
Gegronde redenen zijn bijvoorbeeld, auto onbruikbaar buiten uw schuld, ernstig ziek e.d. Dit willen we graag aangetoond hebben voor complete teruggave. De organisatie beslist in deze gevallen.

• Alle deelnemers dienen bij start locatie, lunch locatie en eind locatie strikt de aanwijzingen van de vrijwilligers en verkeersregelaars op te volgen. Worden deze genegeerd beslist de organisatie over uitsluiting van het evenement.

• Ondertekende geeft hiermee toestemming om foto’s en filmmateriaal dat tijdens het evenement gemaakt worden, te gebruiken door Borderrun.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.


Beantwoord de volgende vragen op de dag van het evenement.

 1. Had je last van hoestklachten in de afgelopen 24 uur?
 2. Had je last van neusverkoudheid in de afgelopen 24 uur?
 3. Had je last van koorts (boven 38° C) in de afgelopen 24 uur?4. Had je last
  van benauwdheidsklachten in de afgelopen 24 uur?
 4. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of
  benauwdheidsklachten?
 5. Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 6. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met
  hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 7. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
  Indien u 1 of meerdere vragen met Ja kunt beantwoorden dient u dit direct te melden bij de organisatie. U zult hierdoor niet mee mogen doen en we zullen een passende oplossing aanbieden.
 8. Hygiëne
  • Was vaak uw handen
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
  • Schud geen handen.
  1,5 meter afstand houden
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren.
  Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
  • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
  • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.